PTIASPRPTRQPRVW

index back

First level Bug PreDependency


SELECT REQS.PTIASPRPTNO , REQS.PTIASPRPTNOPRE , H2.PTIASPRPTSUBJECT , H2.PTIASPSPVERS , H2.PTIASPRPTPOSTDT FROM PS_PTIASPRPTREQS REQS ,PS_PTIASPRPTHEAD H1 ,PS_PTIASPRPTHEAD H2 WHERE REQS.PTIASPRPTNO = H1.PTIASPRPTNO AND REQS.PTIASPRPTNOPRE = H2.PTIASPRPTNO AND REQS.PTIASPRPTNO <> REQS.PTIASPRPTNOPRE

PeopleSoft Field NameField TypeColumn TypeDescription
PTIASPRPTNONumber(10,0)DECIMAL(10) NOT NULLBUG Number
PTIASPRPTNOPRENumber(10,0)DECIMAL(10) NOT NULLBUG Number
PTIASPRPTSUBJECTCharacter(80)VARCHAR2(80) NOT NULLBug Subject
PTIASPSPVERSNumber(5,0)INTEGER NOT NULLNumeric value for Patch Database Version Number
PTIASPRPTPOSTDTDateTime(26)TIMESTAMPDate this Bug was Posted
index back(c)David Kurtz 2019, www.go-faster.co.ukPeopleTools 8.54
PTRef generated on 09-JUN-19